Logatec
Gubčeva 8a , 1370 Logatec
tel.: (01) 750-80-80
faks.: (01) 750-80-90
e-pošta: info@ds-logatec.si


Ukrepi za omejitev gripe

Kadar imamo znake bolezni ne prihajamo na obisk!

Smo v obdobju porasta respiratornih obolenj in gripe. Veliko stanovalcev v našem Domu je zdravstveno oslabelih in bi jim dodatna okužba močno ogrozila zdravje ali celo življenje. Z upoštevanjem priporočil vsi prispevamo k varnemu okolju za naše stanovalce.

Skrbimo za higieno rok, saj s čistimi rokami skrbimo za svoje zdravje in posredno za zdravje ljudi okoli nas. Ključnega pomena sta dosledno umivanje in razkuževanje rok.